top of page
Blue Skies and Yellow Fields

HJÄLP UKRAINA!

Vi fortsätter att ge till vår systerorganisation i Ukraina som skickar sjukvårdsmaterial och läkemedel till hela landet. KLM har åtagit sig att bidra med lön till medarbetarna som sköter logistiken kring mottagande och transport från logistikcentrum i Lviv.

 

Din gåva sprider hopp och ljus till Ukrainas folk!

KLM:s bankgiro 5033-2857 eller Swish 123 692 93 50 – märk gåvan ”Ukraina”.

Se intervju om Ukraina-insamlingen.

 

Afro Textiles

Följ med till Tanzania i juni 2023!

Välkommen till KLM!

Kristna Läkare och Medicinstudenter

Vilka är vi?

KLM är
en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter i Sverige. Dessutom inbjuds kristna psykologer till KLM:s verksamhet.

KLM finns
till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

KLM driver
olika projekt för att tydliggöra kristen tro och människosyn i sjukvårdsfrågor.

KLM deltar
i den medicinsk-etiska debatten.

KLM ger ut 
tidskriften Ars Medicina.

KLM anordnar
symposium, möten eller andra arrangemang i samband med konferenser, studentläger, lokala föredrag & gemenskapsträffar.

KLM står i ett internationellt arbete
och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA. Vi tillhör Euroasia Regionen i ICMDA som sträcker sig genom norra Europa. Vi har även fått ett speciellt ansvar för Ukraina.

KLM förvaltar
fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och tandläkarstudenter.

bottom of page