Vilka är vi?

KLM är
en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter i Sverige.

KLM finns
till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

KLM driver
olika projekt för att tydliggöra kristen tro och människosyn i sjukvårdsfrågor.

KLM deltar
i den medicinsk-etiska debatten.

KLM ger ut 
tidskriften Ars Medicina.

KLM anordnar
symposium, utställningar möten eller andra arrangemang i samband med bl.a. Svenska Läkaresällskapets riksstämma, konferenser, studentläger, lokalaföredrag & gemenskapsträffar.

KLM står i ett internationellt arbete
och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA. Vi tillhör Euroasia Regionen i ICMDA som sträcker sig från Västeuropa genom alla länderna i den forna sovjettunionen. Vi har sedan vårem 2012 fått ett speciellt ansvar för Ukraina.

KLM förvaltar
fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och tandläkarstudenter.

Ars Medicina

Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling. Ett par grader gör stor skillnad i slutändan.
Den medicinska vetenskapen rör sig i många områden där medvetenhet om etik är oerhört viktig. För att vetenskapens framsteg ska få den effekt på samhället som är uppbyggligt och gott behöver Guds ord få leda oss för att ta ut rätt kompassriktning.


I den kliniska vardagen behöver vårdpersonal ofta hantera frågor om liv och död. Ingen plats i samhället är så präglat av olika livsöden av glädje och sorg som sjukhusen.


Därför är rätt bemötande, förhållningssätt och etik nödvändigt för alla medicinskt kunniga.
KLM hanterar frågor om etik inom medicin och kring patientmötet på flera sätt. Ett aktivt deltagande i den mediala medicinetiska debatten, anordnande av föreläsningar och informationsspridning till studenter och medlemmar är huvudmetoderna.


Ars Medicina är KLMs tidning som kommer ut 2-3 gånger per år och är fylld med spännande artiklar, relevanta krönikor, studentinformation och nyheter kring KLMs satsningar. Varje nummer går under ett aktuellt tema som medarbetare i KLM och gästskribenter utformar. Som medlem erhåller du Ars Medicina i brevlådan
eller som PDF till din mail om du så önskar.

Medlem

Medlem kan den bli som är läkare, medicinstuderande, tandläkare eller tandläkarstuderande och som accepterar KLM:s trosmässiga grund och som stödjer föreningens målsättning.

© 2023