Välkommen till KLM!

Kristna Läkare och Medicinstudenter

Be med KLM!

Be tillsammans med oss i dessa Corona-tider!

Bönen är skriven av vård-studenter i EKG

(en kristen grupp) på Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Tillräckligt med personal och resurser.

Att sjuk personal blir frisk snabbt.

Vishet för myndigheter som ger direktiv, och andra i beslutsfattande positioner inom sjukvård.

De äldres isolering

Återupprättade relationer

Fortsätta sprida hoppet i evangeliet

Frid hos vårdpersonal - ej rädsla för att själva bli sjuka

Att onödig byråkrati/administration inte stoppar goda initiativ

Ensamhet

Gud bli upphöjd!

Djupare överlåtelse bland kristna

Långsiktig vision i planering etc

Hopp i arbetslöshet

Hopp o frid för riskgrupper, Guds närvaro

Nyhetsrapportering - Sanning!

Bättre relationsbyggande

Väckelse och frälsning bland folket - kyrkan steppar upp!

Rom 8:18-23

Vilka är vi?

KLM är
en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter i Sverige. Dessutom inbjuds kristna psykologer till KLM:s verksamhet.

KLM finns
till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

KLM driver
olika projekt för att tydliggöra kristen tro och människosyn i sjukvårdsfrågor.

KLM deltar
i den medicinsk-etiska debatten.

KLM ger ut 
tidskriften Ars Medicina.

KLM anordnar
symposium, utställningar möten eller andra arrangemang i samband med konferenser, studentläger, lokala föredrag & gemenskapsträffar.

KLM står i ett internationellt arbete
och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA. Vi tillhör Euroasia Regionen i ICMDA som sträcker sig genom norra Europa. Vi har även fått ett speciellt ansvar för Ukraina.

KLM förvaltar
fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och tandläkarstudenter.