HJÄLP UKRAINA!

Just nu pågår en insamling av pengar till vår systerorganisation i Ukraina. KLM:s bankgiro 5033-2857 eller Swish 123 692 93 50 – märk gåvan ”Ukraina”.

 Det behövs mer akutsvårdsmaterial och mediciner till Ukraina. Transport-logistiken är ordnad från Skara och Stockholm. Kontakta Lars Ljungström 076 100 49 30 om du har möjlighet att bistå med sjukvårdsmaterial! Gåvorna går till transport av sjukvårdsmaterial och allt överskott skickas direkt till den kristna läkarföreningen i Ukraina (Christian Medical Association Ukraine) för inköp av läkemedel. Varje 100-lapp gör skillnad!

 Vi har sedan flera år skänkt pengar till vår systerorganisation i Ukraina och besökt dem upprepade tillfällen. Pengarna kommer att användas där de gör bäst nytta i samråd med våra trossyskon i stormens öga särskilt ifall det skulle bli ett vapenstillestånd. För löpande uppdateringar, se vår Facebook-sida.

 Så här skriver CMA Ukraine's ordförande till oss:

"I am writing to you in need. In light of recent military events, we as Christian Medical Association want to be useful to the people. We should, even in difficult times, demonstrate Christian values and faith. That is why we need your support now, when we are actively preparing for the most difficult scenario, buying the necessary medicines, conducting ongoing training in emergency care ... But the easiest way to support – send money. We are grateful for your support and prayers”

Läs CMA Ukraine's rapport:

"Reports on recent activities in Ukraine"

Läs mer i Ars Medicina Express:

ukraina.jpg
Välkommen till KLM!

Kristna Läkare och Medicinstudenter

Vilka är vi?

KLM är
en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter i Sverige. Dessutom inbjuds kristna psykologer till KLM:s verksamhet.

KLM finns
till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

KLM driver
olika projekt för att tydliggöra kristen tro och människosyn i sjukvårdsfrågor.

KLM deltar
i den medicinsk-etiska debatten.

KLM ger ut 
tidskriften Ars Medicina.

KLM anordnar
symposium, möten eller andra arrangemang i samband med konferenser, studentläger, lokala föredrag & gemenskapsträffar.

KLM står i ett internationellt arbete
och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA. Vi tillhör Euroasia Regionen i ICMDA som sträcker sig genom norra Europa. Vi har även fått ett speciellt ansvar för Ukraina.

KLM förvaltar
fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och tandläkarstudenter.