Aktuellt


2021

24/4 - vårmöte kl 9:00 - 12, årsmöte kl 13 - 14:15

Deltagande sker digitalt, en liten grupp kommer samlas på plats i Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg.

- Agenda vårmöte

- Dagordning årmöte

- Verksamhetsberättelse 2020

August 12th-15th

Nordic Meeting 2021

More information here