Aktuellt

2020

Oktober

9-11/10 - Studentkonferens i Broddetorp (utanför Falköping) på temat evangelisation, patientfall och erfarenheter av Covid-19-pandemin.

15-18/10 - Digital internationell konferens från vår systerorganisation ICMAU i Ukraina.

November

20-22/11 - AT/ST-helg i Örebro. Temat kretsar kring Covid-19, att vara ljus i mörkret under denna kris.


2021

August

Nordic Meeting 2021

More information here