top of page
Historia

KLM grundades 1938 och dess aktivitet omfattade både de större universitetssjukhusen och mindre landsorterna. Initialt kallade man sig Kristna Medicinarkretsen och sedan 80-talet Kristna Läkare och Medicinare i Sverige.

Kretsen har sin grund i framträdande läkare från mitten av 1800-talet såsom I Hwasser, E Clason och S Ribbing. I början av seklet startades World Student Christian Federation i Vadstena och KLM var ”foundermember” 1963 då ICMDA bildades.

 

På 30-talet bjöd dr Sebardt och Löwenhjelm studenter till sitt hem för inspirerande samtal och möten. Många fler prominenta företrädare och trostjänare kan med värme omnämnas men listan skulle bli lång.

 

Organisationen har under åren haft 500-1.000 medlemmar med tyckt medlemstidning Aktuellt, KLM-aktuellt, till dagens Ars Medicina. Många medlemmar har engagerat sig i läkararbete i svårtillgängliga områden i u-länder och deltagit i internationella kongresser inom ICMDA. Årligen hålls vårmöten (inkl årsmöte), med eminenta talare såsom fredspristagaren Mukwege.

 

Senaste 25 åren har det hållits traditionsenliga studenthelger i början av hösten (initialt på Skaganäs, senare på Broddetorp) samt på senare år även AT/ST-helger i Örebro.

 

Under flera decennier deltog representanter från KLM i Riksstämman med debattseminarier. KLM deltar aktivt i nordiskt och baltiskt samarbete, förutom att ha Ukrainas kristna läkarförening som vänförening.

Ars Medicina
Ars Medicina

Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling. Ett par grader gör stor skillnad i slutändan.


Den medicinska vetenskapen rör sig i många områden där medvetenhet om etik är oerhört viktig. För att vetenskapens framsteg ska få den effekt på samhället som är uppbyggligt och gott behöver Guds ord få leda oss för att ta ut rätt kompassriktning.


I den kliniska vardagen behöver vårdpersonal ofta hantera frågor om liv och död. Ingen plats i samhället är så präglat av olika livsöden av glädje och sorg som sjukhusen.


Därför är rätt bemötande, förhållningssätt och etik nödvändigt för alla medicinskt kunniga.


KLM hanterar frågor om etik inom medicin och kring patientmötet på flera sätt. Ett aktivt deltagande i den mediala medicinetiska debatten, anordnande av föreläsningar och informationsspridning till studenter och medlemmar är huvudmetoderna.


Ars Medicina är KLMs tidning som kommer ut 2-3 gånger per år och är fylld med spännande artiklar, relevanta krönikor, studentinformation och nyheter kring KLMs satsningar. Varje nummer går under ett aktuellt tema som medarbetare i KLM och gästskribenter utformar. Som medlem erhåller du Ars Medicina i brevlådan eller som PDF till din mail om du så önskar.

Styrelse
Styrelsen 2022.jpg

Våra stadgar hittar du här.

Våra stadgar hittar du här

Årsmöterprotokoll och verksamhetsberättelser hittar du här

Ledamöter
jovanna.jpg

Jovanna Dahlgren
Ordförande

Prefekt, barnläkare och professor vid Drottning Silvias Barnsjukhus samt Göteborgs Universitet

DanielÅberg.JPG

Daniel Åberg
Ledamot

Endokrinolog

Göteborg

Hulda Landgren.png

Hulda Landgren
Sekreterare

Tandläkare

Göteborg

Magdalena.jpg

Magdalena Blad
Kassör

ST-läkare

Stockholm

Lars_Ljungström.png

Lars Ljungström
Internationella frågor

Infektionsläkare

Skövde

Anna Aronsson.png

Anna Aronsson
Ledamot

Barnläkare

Göteborg

Filip 2022-09-11.jpg

Filip Gårdendal
Studentansvarig

AT-läkare

Värnamo

ICMDA

ICMDA – Vi är en del av International Christian Medical and Dental Association.

 

ICMDA är en global organisation som värnar om kristen etik i vården. Här är det kristna läkare, tandläkare och medicinare som är engagerade.

www.icmda.net

bottom of page