top of page

Hjälp Ukraina!

Uppdatering 22 08 21: Det första uppropet i mars resulterade i hela 350 000 kronor i insamlade medel. Stort tack alla generösa givare! Av medlen har 200 000 kr använts till att köpa in läkemedel, 40 000 till (1/3 av) en bårbil med kylfunktion. 50 000 kr har gått till att betala hyra och omkostnader under en månad för det logistikcenter som the Christian Medical Association of Ukaraine, CMAU, upprättat i Lviv. Dit går åtskilliga hjälpsändningar för att sorteras, packas om och skickas vidare ut över hela Ukraina. Vi har fått tre videos som visar hur arbetet går till och hur man når ut, se länkar till dessa nedan. Fram till nu har man skickat 210 ton medicinsk utrustning till 183 sjukhus och 543 församlingar eller organisationer i 130 städer/samhällen i Ukraina.

I inledningsfasen av kriget fick vi kontakt med Sebastian Stakset vars organisation ”Heart for Evangelism” tidigt var på plats i både Polen och Ukraina. Utan Sebastians stöd hade vår hjälp inte nått fram och fått det genomslag den nu har fått. Ni som inte lyssnat till Sebastians Sommarprat i P1 den 4 augusti, gör det! Via ett oerhört generöst stöd från ett svenskt apotek, Apotea, har vi också fått möjlighet att kanalisera läkemedel för ansenliga belopp till Ukraina via CMAU i Lviv.

Ganska snabbt upprättades också en arbetsgrupp inom ICMDA vilken träffas via Zoom minst en gång per månad och där vi i KLM är representerade. ICMDA har fått kontrakt med ett par NGOs som samlar in ”överblivna” läkemedel och säljer till blygsamma kostnader vidare till bland annat ideella organisationer och missionssjukhus. Det har blivit avsevärda mängder läkemedel som också kanaliseras till Ukraina via CMAU. Engelska Christian Medical Fellowship (CMF) får från flera brittiska storsjukhus inom National Health Services (NHS) stora volymer medicinsk utrustning som skickas till CMAU i Lviv, merparten via ett kristet logistikcentrum i Lublin i östra Polen. Även en amerikansk och en kanadensisk mission har gått in med avsevärt stöd, bland annat till logistikcentrat i Lviv.

 

Närmaste framtiden (hösten 2022):

Läkemedel behövs i stora volymer och kommer till Ukraina via exempelvis flera EU-länder, inklusive Sverige. Vissa läkemedel har man ändå svårt att få tag på och det Ni skänker till KLM framöver kommer med få undantag att användas till att köpa in just viktiga läkemedel man inte får tag i på annat sätt. Det är främst intensivvårdsläkemedel och injektionsantibiotika.

 

Sjukvård och utbildning: 

CMAU önskar stöd från oss och hela ICMDA med punktinsatser på tre områden. 

  1. Medical teams på plats. Grupper om 5-6 läkare åker en vecka till Lviv och sedan ut till något mindre samhälle som saknar fungerande sjukvård/apotek. I samarbete med en lokal församling bjuder man in till någon kyrka eller skola där man gör enklare undersökningar och lämnar ut läkemedel. Samtidigt delar man med sig av sin professionella kunskap och bemötande till yngre ukrainska kollegor som följer med som tolkar. Sedan många år, alltså även innan kriget, har många amerikanska team besökt Ukraina enligt denna modell. Enligt Rudi är detta mycket uppskattat och ger samtidigt draghjälp åt de lokala församlingarna. Vi skall fråga våra nordiska grannföreningar om eventuellt samarbete.

 

  2. Undervisning och konsultation på plats. Specialister åker en vecka till Lviv eller Kiev och deltar i som

      konsulter och med undervisning av ukrainska kollegor på något sjukhus. Detta är något som efterfrågas på flera

      sjukhus medan några är skeptiska. Man kommer då inte till ett kristet sammanhang, så syftet är även vara ”pre-

      evangeliserande” och att etablera kontakt. Man har ett förmöte via Zoom innan man åker så att man får veta vad

      som förväntas. 

 

  3.  Auskultationsplatser i Sverige. Svenska doktorer tar emot en kristen kollega från Ukraina i sitt hem (eller om man

      ordnar logi på annat sätt) och erbjuder tid att vara med i ordinarie läkararbete på vårdcentral eller sjukhus och i

      församlingsliv. Rimlig tid är en till två veckor och man får givetvis göra det i samråd med sin närmaste chef.

 

Vi fortsätter att ge till vår systerorganisation i Ukraina som skickar sjukvårdsmaterial och läkemedel till hela landet. KLM har åtagit sig att bidra med lön till medarbetarna som sköter logistiken kring mottagande och transport från logistikcentrum i Lviv. Din gåva sprider hopp och ljus till Ukrainas folk!

KLM:s bankgiro 5033-2857 eller Swish 123 692 93 50 – märk gåvan ”Ukraina”.

Se intervju om Ukraina-insamlingen.

ukraina.jpg

Lars Ljungström är KLMs kontaktperson vad gäller läkemedel (ljungstrom.lars@gmail.com) . Vi behöver även någon som är kontaktperson vad gäller Sjukvård och utbildning. Det innebär att samordna våra insatser och att delta cirka en timma per månad i ett Zoom-möte med arbetsgruppen inom ICMDA. Den som är intresserad kan höra av sig till Lars Ljungström på mailaddressen ovan.

 

Samarbete med Sebastian Stakset fortsätter och varit mycket välsignat. Sebastian kommer att delta i vår studentkonferens på Broddetorp 14-16 oktober. Dit kommer även Rudi Myhovych från Ukraina. Helgen inleds med ett allmänt möte i Skövde pingstförsamling på fredagskvällen den 14 oktober, se almanackan.

 

Inget av allt detta hade kunnat ske utan Guds hjälp och försyn. Det finns mycket mer att säga berätta som utrymmet här inte medger, men som vi kan återkomma till i olika sammanhang när vi träffas.

//Lars Ljungström, Infektionsläkare, Skövde. Internationell sekreterare i KLM

Så här skrev CMA Ukraine's ordförande till oss i slutet på februari 2022:

"I am writing to you in need. In light of recent military events, we as Christian Medical Association want to be useful to the people. We should, even in difficult times, demonstrate Christian values and faith. That is why we need your support now, when we are actively preparing for the most difficult scenario, buying the necessary medicines, conducting ongoing training in emergency care ... But the easiest way to support – send money. We are grateful for your support and prayers”

Läs CMA Ukraine's rapport:

"Reports on recent activities in Ukraine"

bottom of page