top of page

Hjälp Ukraina!

Det första uppropet i mars 2022 resulterade i hela 350 000 kronor i insamlade medel. Stort tack alla generösa givare! Av medlen har 200 000 kr använts till att köpa in läkemedel, 40 000 till (1/3 av) en bårbil med kylfunktion. 50 000 kr har gått till att betala hyra och omkostnader under en månad för det logistikcenter som the Christian Medical Association of Ukaraine, CMAU, upprättat i Lviv. Dit går åtskilliga hjälpsändningar för att sorteras, packas om och skickas vidare ut över hela Ukraina. Vi har fått videos som visar hur arbetet går till och hur man når ut. Fram till 220821 har man skickat 210 ton medicinsk utrustning till 183 sjukhus och 543 församlingar eller organisationer i 130 städer/samhällen i Ukraina.

I inledningsfasen av kriget fick vi kontakt med Sebastian Stakset vars organisation ”Heart for Evangelism” tidigt var på plats i både Polen och Ukraina. Utan Sebastians stöd hade vår hjälp inte nått fram och fått det genomslag den nu har fått. Ni som inte lyssnat till Sebastians Sommarprat i P1 den 4 augusti, gör det! Via ett oerhört generöst stöd från ett svenskt apotek, Apotea, har vi också fått möjlighet att kanalisera läkemedel och akutryggsäckar för ansenliga belopp till Ukraina via CMAU i Lviv.

Ganska snabbt upprättades också en arbetsgrupp inom ICMDA vilken träffas via Zoom minst en gång per månad och där vi i KLM är representerade. ICMDA har fått kontrakt med ett par NGOs som samlar in ”överblivna” läkemedel och säljer till blygsamma kostnader vidare till bland annat ideella organisationer och missionssjukhus. Det har blivit avsevärda mängder läkemedel som också kanaliseras till Ukraina via CMAU. Engelska Christian Medical Fellowship (CMF) får från flera brittiska storsjukhus inom National Health Services (NHS) stora volymer medicinsk utrustning som skickas till CMAU i Lviv, merparten via ett kristet logistikcentrum i Lublin i östra Polen. Även en amerikansk och en kanadensisk mission har gått in med avsevärt stöd, bland annat till logistikcentrat i Lviv.

Ukrainanytt från AM 2024 nr 1.png

Christian Medical Association Ukraine kan med vår hjälp skicka sjukvårdsmaterial, akutryggsäckar och läkemedel till hela landet. Din gåva sprider hopp och ljus till Ukrainas folk!

KLM:s bankgiro 5033-2857 eller Swish 123 692 93 50 – märk gåvan ”Ukraina”.

Se intervju om Ukraina-insamlingen.

ukraina.jpg

Lars Ljungström är styrelseledamot i KLM, som internationell sekreterare är han kontaktperson (ljungstrom.lars@gmail.com) till Ukraina.

 

Samarbete med Sebastian Stakset fortsätter och varit mycket välsignat.

 

Inget av allt detta hade kunnat ske utan Guds hjälp och försyn. Det finns mycket mer att säga berätta som utrymmet här inte medger, men som vi kan återkomma till i olika sammanhang när vi träffas.

//Lars Ljungström, Infektionsläkare, Skövde. Internationell sekreterare i KLM

Så här skrev CMA Ukraine's ordförande till oss i slutet på februari 2022:

"I am writing to you in need. In light of recent military events, we as Christian Medical Association want to be useful to the people. We should, even in difficult times, demonstrate Christian values and faith. That is why we need your support now, when we are actively preparing for the most difficult scenario, buying the necessary medicines, conducting ongoing training in emergency care ... But the easiest way to support – send money. We are grateful for your support and prayers”

bottom of page