Faith, Love & Care in Medicine

ICMDA NORDIC MEETING

GOTHENBURG 27-30 AUG 2020

Människor torteras, lemlästas och dödas i konfliktområden. Systematiska sexuella övergrepp och misshandel på Balkan, i Mellanöstern och i Kongo. Stora flyktingströmmar.

Fetma, hjärt/kärlsjukdom, depressioner, ångest, missbruk och beroendesjukdomar tynger sjukvården. Epidemier, miljögifter, tumörsjukdomar, ja – allt skall mötas av hälso- och sjukvården.

På Panzisjukhuset i Kongo opereras och rehabiliteras. I Norden har alla rätt till god vård. Enligt lagen är god vård – god kvalitet, säker och lättillgänglig. Den med störst behov skall prioriteras.

Vilken roll spelar tro/livsåskådningen för patienterna, för hälsa, vård och omsorg?

Varifrån kommer mod, hopp, uthållighet och kompetens?

Hur motas korruption?

Välkommen till en konferens på temat

Faith, Love and Care in Medicine!

Ethical hot spots

Global health challenges


Medical missions – today and yesterday


World view and freedom of conscience in medical care


Death on demand – euthanasia. Pro et contra


Identity confusion – Sex reassignment. Pro et contra.

Plenarföreläsning

Sexuella övergrepp, upprättelse och rehabilitering
 - ett perspektiv på hela människan

Att förstå samtiden, sjukvården och den kristnes roll

Övrigt i programmet

Konsert till förmån för Panzisjukhuset


Morgonbön & bibelsamtal. 


Nordiska berättelser & nordisk afton


Utflykter


Studentmöte


Bibelstudier & Gudstjänster

Huvudtalare

Denis Mukwege, Kongo

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Joel Halldorf, Sverige

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Peter Saunders, 

Storbritannien

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Rick Paul, Holland

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Andzej Turkanik, Österrike

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Anmäl dig till vårt mejlutskick för att få mer information när registreringen öppnar.

Registrering

© 2023