Medlemsavgift

Läkare/Tandläkare: 500kr/år
Läkare/Tandläkare par: 750kr/år
Pensionär och AT-läkare: 250kr/år
Pensionär och AT-läkare par: 400kr/år
Student: första året gratis, därefter 100kr/år
Enbart prenumeration av tidskriften Ars Medicina: 100 kr/år

Medlemsavgiften sätts in på bankgironr: 5033-2857
Skriv ”M.avg år...” och namn i meddelanderutan.

Autogiro

Uppskatta bekvämligheten med att medlemsavgiften och gåvor överförs automatiskt och regelbundet via autogiro. För KLM som förening innebär en stadig inkomst en trygghet för att budget ska gå ihop och nya satsningar kan planeras. Beloppet är valfritt och vi är tacksamma om det så är 50 kr i månaden. Om du är intresserad av att starta autogiro, klicka på filen nedanför och ladda ner en blankett. Fyll i uppgifter och skicka den till KLM.

© 2023