KLM Styrelse

Jovanna Dahlgren
Professor i Barnendokrinologi
Ordförande

Tomas Seidal
Patolog, Medicine Doktor
Vice Ordförande

Ellen Johansson
Leg. Läkare, Medicine Doktor
Sekreterare

Hulda Landgren
Leg. Tandläkare
Ledamot

Vanda Orban
ST-läkare i Allmänmedicin
Ledamot
AT-/ST-inspiratör

Marc Schickel
Leg. Läkare
Kassör

Vår målsättning är

§1a)   Att fortlöpande analysera

och påverka hälso- och sjukvården utifrån kristen människosyn och etik

 

§1b)   Att stimulera

den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier

 

§1c)   Att vara ett forum

Att såväl nationellt som lokalt erbjuda läkare och medicinstuderande ett forum för gemenskap och utbyte av erfarenheter

 

§1d)   Att utveckla och stödja

föreningar för kristna medicinstuderande

 

§1e)   Att sammarbeta internationellt

Att verka för att vidareutveckla samarbetet med de internationella föreningarna för kristna läkare och medicine studerande

 

§1f)   Att få fokus på utvecklingsländer

Att lära känna och stödja hälso- och sjukvården i utvecklingsländer, i synnerhet missionssjukvården.

 

 

Vår tro, vår grund

 - KLM bekänner sig till Bibeln som Guds ord.

 - KLM bekänner sig till den kristna tron så som den sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen:
 

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den heliga Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

KLM Medarbetare

Joakim Stiernspetz
ST-läkare
Studentinspiratör

Valdemar Landgren
ST-läkare inom Psykiatri
Internationell Sekreterare
Studentinspiratör

Kristoffer Sundbäck
AT-läkare
Studentinspiratör