Människor torteras, lemlästas och dödas i konfliktområden. Systematiska sexuella övergrepp och misshandel på Balkan, i Mellanöstern och i Kongo. Stora flyktingströmmar. Fetma, hjärt/kärlsjukdom, depressioner, ångest, missbruk och beroendesjukdomar tynger sjukvården. Epidemier, miljögifter, tumörsjukdomar, ja – allt skall mötas av hälso- och sjukvården.

På Panzisjukhuset i Kongo opereras och rehabiliteras. I Norden har alla rätt till god vård. Enligt lagen är god vård – god kvalitet, säker och lättillgänglig. Den med störst behov skall prioriteras.

1. Vilken roll spelar tro/livsåskådningen
 - för patienterna?
 - för hälsa, vård och omsorg?
 - för hälsa, vård och omsorg?

2. Varifrån kommer mod, hopp, uthållighet och kompetens?

3. Hur motas korruption? Fusk

Välkommen till en konferens på temat Faith, Love and Care in Medicine!
 

Anmäl dig till vårt mejlutskick för att få mer information om programmet och när registreringen öppnar

Plenarföreläsningar på temat

Dag 1
Sexuella övergrepp, upprättelse och rehabilitering - Whole person perspective and next generation - panelsamtal.

Dag 2-3
Att förstå samtiden, sjukvården och den kristnes roll

Ethical hot spots - parallel seminars

I. Global health challenges
II. Medical missions – today and yester- day
III. World view and freedom of conscience in medical care
IV. Death on demand – euthanasia. Pro et contra
V. Identity confusion – Sex reassignment. Pro et contra.

Övrigt ut programmet

Konsert till förmån för Panzisjukhuset. Parallella seminarier. Morgonbön/bibel- samtal. Nordiska berättelser. Nordisk afton. Utflykter. Studentmöte. Bibelstudier. Gudstjänster.

Huvudtalare
Denis Mukwege, Kongo
Peter Saunders, ICMDA Storbritannien 
Rick Paul, Holland
Joel Halldorf, Sverige
Andzej Turkanik, Österrike

Konferensspråk är engelska.