KLM åkte till Indien för att möta kristna läkare och tandläkare från hela världen.

International Christian Medical and Dental Association, ICMDA, är en internationell organisation som KLM varit en del av under många år. 

Världskongressen äger rum vart fjärde år. 
Temat för år 2018 var: "I den Store Helarens fotspår“ som hämtas från Jesaja 42:5-7. I programmet fanns gudstjänster och bibelstudier såväl som tematiska inslag som rör global hälsa och sociala utmaningar i ett brett perspektiv.

KLM-medlemmar erbjöds en postkonferensutflykt till Vellore Christian Medical University och Hospital. 

Nästa världskongress äger rum 2022 i Tanzania.

 
loading...