Härlig studenthelg
Även i år bjöds alla studenter från Sveriges läkar- och tandläkarutbildningar till studenthelg den 27-29 september.
Helgen präglades av skön gemenskap, inspirerande undervisning, galna tävlingar, gripande lovsång och avslappnande promenader. Deltagarna kom ända från Umeå i norr till Ungern i söder.

Huvudtalare var Aaron Poppleton, läkare från UK som nyligen bosatt sig i Tyskland för att specialisera sig i Internmedicin och Nefrologi. Han har erfarenheter från flertalet missionsresor genom PRIME och studenttiden färskt i minnet. Han talade om kristet liv ur en medicinstudents perspektiv.
Undervisningen ut gick från bibelordet:
"Sök först hans [Guds] rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt 6:33

Några citat från hans undervisning:
"Time constraints - When we are the most busy we need our time with God the most!"
"
Spiritual growth - Get a Mentor and an Accountability group where you dare to talk about your weaknesses and strengths."

Under helgen gavs många tips på resurser och inspirerande länkar:
Cmf-Files - Korta artiklar om medicinsk etik kring en mängd teman.
God's Chisel - Ett humoristiskt och tänkvärt klipp om hur Gud formar oss (visades på lördagens andakt).
Removing Idols of the Heart - Timothy Kellers predikan.
CMF-bookstore - De böcker som visades under helgen är en bråkdel av utbudet hos CMF.
Aarons egna blogg och e-mail ifall du vill veta mer om det han gör eller har frågor efter helgen.

På plats var även flera yrkesverksamma läkare och tandläkare. De deltog som mentorer under en timme på lördagen då alla deltagare fick prova på konceptet mentorsgrupper. Tanken är att minst en mentorsgrupp ska finnas på varje universitetsort där läkar-/tandläkareutbildning finns. Då kommer 5-8 studenter få samtala med en yrkesverksam läkare/tandläkare 1-2 gånger per termin. Vilka ämnen som behandlas under kvällen kan variera från studiestress, AT-frågor, etiska dilemman, härliga/hemska upplevelser under studierna eller annat som gruppen vill ta upp. Mer info om detta kommer skickas ut via de lokala KLM-grupperna och står under fliken Mentorsgrupper.

Fler bilder kan ses om du loggar in på Medlemsdelen.

Ett stort tack till EKG som gjorde en super bra insats under helgen!