Regionalt möte Region Syd

.

Frukostmöte med KLM i Lund 12-11-17

 

Mötet ägde rum på S:t Laurentiistiftelsen och arrangerades av LUKAS (LUNDS OCH MALMÖS KRISTNA LÄKAR- OCH TANDLÄKARSTUDENTER).

Vi var 15 personer närvarande, 8 var läkarstudenter mellan termin 1 och 11, en var tandläkarstudent och 6 var färdiga läkare. Värdar var Kristina Ihrmark Lundberg och Per Arvidsson. Efter en god och närande frukost hälsade Per välkommen och berättade om behovet av mentorer för studenterna.

 

Dagens huvudtalare var professor Bo Ahrén som berättade om sitt intressanta liv som internmedicinare och diabetolog, missionsläkare i Ndolage, Tanzania, professor samt dekanus vid medicinska fakulteten i Lund. Han har under hela denna tid också varit verksam som läkare med patientkontakter. Han har haft och har också olika förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkan i Lund där han framförallt är knuten till Domkyrkoförsamlingen.

Han berättade om sin kristna tro och hur detta att tillhöra en världsvid organisation gjort att dagens problem kunnat ses i ett större perspektiv och fått andra proportioner. Utöver detta ville han betona tre saker som han fått som kristen:

 

Mässan och gudstjänsten är en kraftkälla och har gett tillfällen till en reflektion inför stora beslut som måste tas.

 

Jesu möte med människor lär oss att möta och lyssna på andra och ger en mjukare inställning till dem. "Inom varje människa finns Kristus". Detta sätt att se på andra har medfört att man som en värdegrund slagit fast att det är viktigt att vi arbetar tillsammans med varandra. Han betonade att detta är särskilt viktigt inom akademin som tenderar att vara en kompetitiv miljö. Den inre miljön är lika viktig som forskning och utbildning.

 

Han har också inspirerats av orden "vadhelst ni har gjort/inte gjort mot en av dessa mina minsta...". Det finns alltid risk att människor far illa var vi än är. Detta har han velat tillämpa så att han särskilt försökt skapa trygghet för olika medarbetargrupper, exempelvis yngre forskare.

 

Han avslutade med några tankar om mission idag, och att det är särskilt viktigt med en personlig närvaro och personliga kontakter istället för att enbart förmedla ekonomiskt stöd.

 

Mötet avslutades med en presentation av aktuellt arbete inom KLM.

 

Nils Svensson

Kassör i KLM

 

 

Foto nedan av Per Arvidsson och Nils Svensson