Följ med KLM till Indien för att möta kristna läkare och tandläkare från hela världen.

International Christian Medical and Dental Association, ICMDA, är en internationell organisation som KLM varit en del av under många år. 

Världskongressen äger rum vart fjärde år. 
Årets tema: "I den Store Helarens fotspår“ som hämtas från Jesaja 42:5-7. I programmet finns gudstjänster och bibelstudier såväl som tematiska inslag som rör global hälsa och sociala utmaningar i ett brett perspektiv.

Vi svenskar har erbjudits en postkonferensutflykt till Vellore Christian Medical University och Hospital. 

Det är ett unik tillfälle att har gemenskap med kristna studenter och läkare från hela världen. 

Läs mer om konferensen och anmäldig på deras websida icmda2018.org
Se deras promotional video​​​​​​​.

Andra informationskanaler till världskongressen:
Telephone: +91 4162266686
Website: icmda.net
Twitter: @icmdanet

Bjud med så många som möjligt och häng med på en oförglömlig resa!Studenthelg

Nu har en ny termin börjat och vad kan vara bättre än att tagga genom en helg med god gemenskap, lovsång och tillbedjan samt inspirerande undervisning om varför tron på Jesus Kristus spelar roll i våra studier och vår framtida profession! KLMs studentinspiratörer bjuder in till årets Medicinarhelg vid lägergården bredvid Hornborgasjön, sista helgen i september.

I år har vi fokus på:
Saline Process - att göra Jesus känd


Saline Process - en kurs i varför det har betydelse att låta Jesus lysa igenom i din vardag och hur det kan leda till att studentvänner och patienter kan öppna sig för tro. Kursen hölls även på vårkonferensen och var så omtyckt att en version för studenter blev ett önskemål. Undervisningen kommer varvas med föreläsning, gruppdiskussioner och workshop.

Undervisningen kommer hållas av KLMs studentinspiratörer som utbildats i konceptet genom ICMDA.

Jessika Pahlm är AT-läkare i Växjö och aktiv som sekreterare i KLMS styrelse.

Valdemar Landgren jobbar som AT-läkare i Skövde och verkar som internationell sekreterare i KLMs styrelse. 

Vanda Orban gör ST i allmänmedicin i Kumla. Hon är också ledamot i KLMs styrelse. 

Joakim Stiernspetz verkar som AT-läkare i Kalmar och är studentsekreterare i KLM. Läste i Stockholm.


Program

Fredag:
18.30 – 21.00 Ankomst och fika
21.00 – 23.00 Samling med presentation & andakt
23.00 Nattmacka

Lördag:
8.00 – 9.00 Frukost
9.00 – 9.30 Morgonandakt
9.30 – 12.30 Saline Process – Workshop
13.00 – 16.00 Lunch och fritid
16.00 – 17.00 Resurser och tips för mitt liv som kristen läkar- /tandläkarstudent
17.00 – 18.00 Ledarsamling
18.00 – 22.00 Middag med festligheter och spex
22.00 Lovsång och bön för studentgrupperna

Söndag:
8.00 – 10.00 Frukost och packning
10.00 – 11.00 Gudstjänst
11.00 - 13.30 Städning och lunch

Anmälan
Kan göras av dig som är läkar- eller tandläkarstudent och förstår svenska. Vi kan hjälpas åt med översättning för några enstaka så utbytesstudenter är välkomna. Även AT-läkare är välkomna i mån av plats!

Anmälan görs till studentsekreterare Joakim Stiernspetz senast 18/9. Skriv ett mail där du anger: namn, studieort, mobilnr. utb. och termin samt om behov av specialkost och skicka det till: studentsekreterare.klm@gmail.com

Även ev. önskemål om skjuts från/till tågstation bör anges.
Mat och logi kostar totalt 350kr och betalas till bankgiro 5033-2857. (ej kontanter!)
I år har KLM inte resurser till att subventionera resekostnader, tyvärr!
Medtag egna lakan och handdukar!

Oavsett om du precis börjat, är mitt i, nyligen avslutat eller tar ett sabbatsår från sina läkar- eller tandläkarstudier är du härmed till det yttersta uppmuntrad att haka på till Broddetorp.
Ta även och tipsa alla intresserade vänner, utbytesstudenter och AT-läkare.

Vi kommer att ha en spännande helg inför Guds ansikte!

 


Skandinavisk PRIME konferens


2014 års första KLM konferens skedde i Buråskyrkan i Göteborg. Det blev en Skandinavisk konferens med bl.a. läkare, tandläkare & studenter från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Många av de tillresande bodde hemma hos läkarkollegor i och kring Göteborg. Själv hade jag ett Brittiskt läkarpar och en läkare från Australien, boende hos mig.

Talare från Brittiska PRIME inspirerade. Frågor som luftades var ”Vad kännetecknar en god sjuksköterska/läkare? Vad hindrar? Vad står ”whole person health” för och varifrån kommer medkänslan (compassion)? Hur kan vi förstå patienten? Och hur kan vi se på Jesus som förebild i patient läkarrelationen?”

KLM har ett sammarbete med Brittiska Prime som erbjuder möjlighet att åka ut som läkare/ tandläkare på längre och kortare uppdrag. Ett av Prime stora arbeten just nu är att bekämpa Ebola. Läs gärna mer på:

http://www.prime-international.org/


 

loading...


Finlands inrikesminister Päivi Räsänen, partiledare för Finska KD och läkare som tidigare suttit flera år i styrelsen får vår Finska syskon organisatin höll under Finska Folkmissionens sommardagar 5-7 juli ett tal som ledde till ett kraftigt mediadrev mot henne med hot och vandalisering. En utmärkt kristen nutids analys. Vår kollega Päivi har gett oss lov att dela hennes tal. Ett tal som väcker många tankar.

KLM syntes ordentligt på Medicinska Riksstämman 2012

 

Under årets största hälso- och sjukvårds evenemang, Svenska läkarsällskapets medicinska riksstämma, fans KLM med som en frimodig kraft. Det mest spännande var panelsamtalet i Elimkyrkan om samvetsfrihet på torsdagkvällen. Stefan Gustavsson från Svenska evangeliska alliansen och CREDO, gav en tankeväckande historisk bakgrund om frihetsfrågor i Sverige. Roger Kiska, advokat och representant för "Alliance Defending Freedom" med över 2000 advokater i 31 länder som kämpar för religions frihet, presenterade deras arbete. Moderator för mötet var vår Magnus Landgren, chefredaktör för Ars Medicina, hans delgivning tillsammans med Gunilla Gomer, från ja till livet och Riksdagskvinnan Annelie Enochson, gav djup och berörde. Medverkade gjorde även KLM:s ordförande och Margréth ordförande i Sveriges kristna sjukvårdsförbund.

 

Klicka på bilden nedan och kom till fler bilder från riksstämman. Du kan också gå in på följande länk och se lite press kommentarer.

 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/12/03/Sjukvardspersonal-ska-kunna-avsta/

Regionala Frukostmöten

Under hösten 2012 startade Regionala Frukostmöten på ett flertal studentorter i landet. Några studenter ordnar frukosten, medan KLM står för kostnaderna och talare. Det är bara för läkare, tandlläkare och studenter att komma till dukat bord - gratis. Senast så talade Professor Bo Ahrén i Lund. Om du vill läsa mer om detta så klicka på bilden nedan

En nation hårt drabbad av katastrofer som HIV, Tjernobyl, gammal östatsmentalitet, och där de flesta läkarna tjänar mindre än vad de behöver för att klara en normal hyra och leverne, och därför måste många ta betalt när de inte skall eller arbetar extra på fritiden. Här får KLM vara med både på student och läkare/tandläkare nivå och vara till välsignelse!