AT/ST-helg 15-17 november 2019

Välkomna till årets helg för AT-, ST- och yngre tandläkare. Även du som går ditt sista år på universitet eller arbetar som underläkare innan AT. Även andra intresserade är välkomna i mån av plats (men det brukar inte vara något problem, vi hyr stora lokaler). 
I år har vi spännande talare, bland andra Abbas Azad från Irak. Han är en ung tandläkare som arbetar i flyktingsförläggningar inom Irakiska Kurdistan efter kriget med ISIS och bygger upp sjukvård för de mest behövande där.


Årets tema är "Etik - att tjäna i utmanande miljöer”

Anmälan till: wandaesperaringott@gmail.com
Senast 13. November
Plats: Vasakyrkan, Örebro - Vasagatan 6, 703 54 Örebro
Kostnad :
400 SEK för hela konferensen
250 SEK heldag (lördag)
100 SEK halvdag
Betalas till bankgiro: 5033-2857 eller Swish 123 692 93 50. Ange "AT/ST + namn".

För detaljerat program se filen nedanför.

ICMDA Nordic Meeting Göteborg 2020!

Mer information finns i menyn under "Nordic Meeting 2020"


Nu kan du som medlem få vår tidning som PDF direkt i din mail.  Om du vill byta från pappersform till PDF eller tvärtom, skriv till oss. Klicka på filen nedan för att läsa tidningen eller ladda ner den.
 

Har du betalt medlemsavgiften till KLM?
 

KLM uppmuntrar alla sin medlemmar att använda sig av autogiro för att betala medlemsavgiften, alternativt bli månadsgivare. Många uppskattar bekvämligheten med att medlemsavgiften och gåvor på det sättet överförs automatiskt och regelbundet. För KLM som förening innebär en stadig inkomst en trygghet för att budgeten ska gå ihop och nya satsningar kunna planeras. Om du vill starta autogiro ladda ner nedanstående blankett och skicka till vår kassör.

Om du önskar betala utan autogiro var god sätt in medlemsavgiften på bankgiro: 5033-2857 och ange "M.avgift + innevarande år + namn". Osäker på vad du ska betala? Se nedanstående sammanställning.

Du har också möjligheten att betala genom Swish nu direkt.
KLMs Swish-nummer är 123 692 93 50.

Slutligen vill vi tacka dig för att du står med KLM genom ditt medlemskap. Det är genom vårt gemensamma engagemang, våra böner och våra resurser som KLM kan fortsatt verka för att välsigna svensk sjukvård.

Tack för att du betalar din medlemsavgift till KLM!

Aktuellt

Vad händer i KLM framöver? Det kan du läsa under fliken aktuellt. Under året anordnar vis flera konferenser och föreläsningar. Återkommande händelser är Vårkonferensen med årsmöte och Studenthelgen på hösten. Välkommen!

Skandinavisk PRIME konferens i Göteborg


Talare från Brittiska PRIME inspirerade. Frågor som luftades var ”Vad kännetecknar en god sjuksköterska/läkare? Vad hindrar? Vad står ”whole person health” för och varifrån kommer medkänslan (compassion)? Hur kan vi förstå patienten? Och hur kan vi se på Jesus som förebild i patient läkarrelationen?”

KLM har ett sammarbete med Brittiska Prime som erbjuder möjlighet att åka ut som läkare/ tandläkare på längre och kortare uppdrag. Läs gärna mer på:
www.prime-international.org

 

Förbön för KLM medlem

KLM är en förening där vi hjälper varandra att växa som både läkare och kristna. Ett viktigt inslag är att vi tänker och ber för varandra. Under en läkarkonferens i Bulgarien fick vår ordförande och studentsekreteraren möjlighet att lyfta vår medlem och tidigare ordförande Annika Landgren med familj i föbön. Många blev berörda av detta.

Har du något vi kan be för?

 

Ars Medicina


Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling från Göteborg till New York. Ett par grader gör stor skilnad i slutändan. Som Kristna har vi en grund i Guds ord. I Ars Medicina skriver många duktiga vänner och medarbetare i KLM för att hjälpa oss som läkare att ta ut kompasriktningen i god tid innan vi står inför de svåra valen. Ibland kan det faktiskt gälla liv eller död.

På bilden Lars Ljungström och Nils Svensson delande ut Ars under medicinska riksstämman i Stockholm. Nils som sedan början av 2014 vilar i frid.

KLM rapport från östfronten - Är fred möjlig?


Ser du situationen i Irak, Israel, och Syrien? Ser du situationen i Ukraina och forna Sovjet Unionen? Ser du situationen bland Kurder och Palestinier? Ser du situationen i det Ebola drabbade väst Afrika? 

Hur stor tror du chansen är för dessa människor från lidande och krigsdrabbade nationer att mötas i en nära gemenskap?

Samir, överläkare och ST ansvarig vid medicinkliniken

En av många läkare i KLM som har ett stort hjärta för att hjälpa människor till ett bättre liv. Den 3/8 tog ISIS Samirs födelsestad Singar med över 10 av hans släkt och familjer, hans mors syskon. Samirs morfar flydde från tour Abdin under Sayfo (folkmord på Kristina i Turkiet) och idag flyr hans barn och barnbarn och lämnar hus och allt som de äger. 

 

En av många medlemmar i KLM som har mycket mer att dela!