§1a)   Att fortlöpande analysera

och påverka hälso- och sjukvården utifrån kristen människosyn och etik

 

§1b)   Att stimulera

den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier

 

§1c)   Att vara ett forum

Att såväl nationellt som lokalt erbjuda läkare och medicine studerande ett forum för gemenskap och utbyte av erfarenheter

 

§1d)   Att utveckla och stödja

föreningar för kristna medicine studerande

 

§1e)   Att sammarbeta internationellt

Att verka för att vidareutveckla samarbetet med de internationella föreningarna för kristna läkare och medicine studerande

 

§1f)   Att få focus på utvecklingsländer

Att lära känna och stödja hälso- och sjukvården i utvecklingsländer, i synnerhet missionssjukvården.

 

 

Vår Tro, Vår grund

 

KLM bekänner sig till Bibeln som Guds Ord

 

KLM bekänner sig till den kristna tron så som den sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen

 

 

Medlem

Medlemskap erhålles efter anmälan av läkare, medicine studerande, tandläkare eller tandläkarstuderande som accepterar KLM:s trosmässiga grund och som stödjer föreningens målsättning.